[ < ] [ > ]   [ << ] [ Up ] [ >> ]         [Top] [Contents] [Index] [ ? ]

5. papicimoi pagbu [Book of Leviticus]

JAVNRLEVI

.iva'i

KIXSKU

11:1. ni'o la .iaves cusku fi la moCES .e la .a'aRON lu

11:2. ko cusku fi le panzi be la .isra,EL lu da poi xabju be le tumla be'o mabru zo'u

11:3. ga ge lo sufti be da cu relselpau gi da xejzalvi lo se toltu'o ginai ko citka da

11:4. .iku'i ganai ge da xejyzalvi lo se toltu'o ginai lo sufti be da cu relselpau tomu'a lo kumte toi gi do na citka da gi'e da toljinsa ga'a do

11:5. .i ro mabrlxirake cu xejyzalvi lo se toltu'o gi'enai relselpau se sufti gi'eni'ibo toljinsa ga'a do

11:6. .i ro ractu cu xejzalvi lo se toltu'o gi'enai relselpau se sufti gi'eni'ibo toljinsa ga'a do

PIKTCITA. .i ro ractu cu ta'e citka le kalci be vo'a be'o noi pe'a toltu'o

11:7. .i ro xarju cu relselpau se sufti gi'enai xejyzalvi lo se toltu'o gi'eni'ibo toljinsa ga'a do

11:8. .i ko na citka citka le rectu be ra .ije ko na pencu le mroxadni be ra .iku'ibo ra toljinsa ga'a do

11:9. .i da poi xabju le djacu noi xamsi gi'a rirxe zo'u da se fipybirka gi'e se kapyplita .ijanai ko citka da

11:10. .iku'i da poi xabju le xamsi .a le rirxe zo'u da na se fipybirka gi'a na se kapyplita .inaja ko xebni da

11:11. .ijebo ko na citka le rectu be da .ijebo ko xebni le mroxadni be da

11:12. .i da poi xabju le djacu zo'u da na se fipybirka gi'a na se kapyplita .inaja ko xebni da

11:13. .i le cipni zo'u ko xebni gi'enai citka vau ro cipnrxakuila .e ro vultura .e ro cipnrxalieto

11:14. .e ro cipnrgupa .e ro falkone be da

11:15. .e ro cipnrkorvo be da

11:16. .e ro strutione .e ro glauka .e ro cipnrlaro .e ro .akcipitro be da

11:17. .e ro cipnrkosu .e ro flakrokoraka .e ro cipnrjancufu

11:18. .e ro tinceme .e ro fipydaklycpi .e ro cipnrvispreda

11:19. .e ro cipnrkikonia .e ro cipnrxarde'a be da .e ro cipnrpupupa .e ro volmabru


[ << ] [ >> ]           [Top] [Contents] [Index] [ ? ]

This document was generated by www-data on May, 23 2009 using texi2html 1.76.